Vejstrup Ådal

Vejstrup Ådal søndag 16.04.23

Vi skal på tur gennem en spændende tunneldal, som er opstået i den sidste istid. Åen løber i et bugtet og ureguleret forløb, som flere steder minder om en brusende elv. Her findes en meget varieret natur, skov, mose, eng og overdrev. Ådalen er forholdsvis uberørt, og der findes et rigt dyreliv. Både isfuglen og hasselmusen er registreret her. Vi har planlagt, at skovbunden vil være dækket af hvide og gule anemoner når vi kommer 

Vær forberedt på at turen gennem ådalen er udfordrende. Stien snor sig, går op og ned og er på flere steder meget smal og formentlig stadig våd og glat. Vandrestave er en rigtig god ide i det ujævne terræn. Sørg også for solidt og vandtæt fodtøj.

 

Mødested

  • Vi mødes søndag d. 16. april kl. 10.00 ved Letbanen stationen “Parkering Odense Syd” tæt på Nyt OUH. Der er adgang med letbanen eller i bil via Munkebjergvej og motorvejen. Man skal dreje ind ad Søndre Hospitalsvej, 5220 Odense SØ. Vi samles ved/omkring huset der har venteværelse.

 

  • Bliver der tilmeldt mange fra Midfyns området laver vi også en samkørsel fra Lidls parkeringsplads i Ringe, som er tæt på Ringe syg mortorvej afkørsel. Derom senere....

Turen starter

 

  • Adresse: Vejstrup Skovbegravelsesplads, Ådalskoven, Nyborvej 520, 5852 Vejstrup. Klokken 10:45.
  • Her parkerer vi også.

 

 

Turens ”vandre- forhold”

  •   Vi går på vej, på strand, i skov, på steder, hvor der kan være noget sumpet.
  •   Så, en god idé at tage fodtøj på efter disse forhold.

 

Samkørsel

  •   Husk penge til samkørsel (Passagererne deler udgiften ud og hjem, som er 1,50 kr. pr. kørt km.)

 

Tilmelding

o   husk navn, medl. nummer og  mobilnummer

o   om du kører og har plads til medpassagerer ( hvor mange?)

o   om du gerne vil have samkørsel

 

Senest tilmelding

  •       Lørdag d. 15. april kl. 20, pr. mail

 

Senest afmelding

  •       Søndag d. 16. marts kl. 9, samme dag som turen afvikles.

 

Medbring

  •       frokost, drikkevarer, evt. kaffe/the samt siddeunderlag.

 

Med venlig hilsen

SRC Naturgruppe

 

Bente mobil, 24 23 08 59

Erling mobil, 20 68 19 33