Det vigtige ved biografturene er:

 

At man er fælles om en filmoplevelse

At man har mulighed for ”eftersnak” i rare omgivelser

 

SRC har nu en BioCirkel:

Hensigten med BioCirklen er, at en gruppe tovholdere direkte gennem deres aktive indsats vælger dato, tid, sted og film til SRC’s biografture.

Det skal sikre alsidighed på alle parametre til glæde for SRC’s medlemmer. Tovholderne er ligeværdige aktører.

Forventningen til tovholderne er, at de 2 - 3 gange årligt hver især lægger en BioCirkel-biograftur op i SRC-regi.

 

 

Spørgsmål til Mette Mule, 20 32 65 21