generalforsamling 2018

Husk der kan kun betales med kontanter.

Generalforsamling lørdag d. 24. februar 2018 kl. 16.30

I Søjlehuset, Otto baches vej 13, 5230 Odense.

Tilmelding til spisning + fest senest d. 17. februar 

med efterfølgende spisning og fest, for dem der har deltaget i generalforsamlingen.

Forfaldent medlemkontingent skal være betalt.

Dagsorden iht vedtægter. 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse af regnskab for godkendelse
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse jvf. § 7 stk.1 

  Ole Knudsen – genopstiller

  Lone Nielsen – genopstiller

  Kenneth Bachwart – genopstiller

  Lillian Schmidt – genopstiller

  Erling Jensen – Genopstiller ikke

  Bestyrelsen foreslår nyt medlem Ole Hansen

 8. Valg af op til 8 suppleanter
 9. Valg af revisor og revisor suppleant
 10. Eventuelt

 

Der kræves medlemskab for at deltage i generalforsamlingen.

Medlemmer af foreningen kan rekvirere en kopi af det reviderede regnskab 2 uger før generalforsamlingen hos foreningens kasserer  mail olek@dsa-net.dk

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal formuleres skriftligt, og være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen. Bestyrelsen offentliggør indkomne forslag på foreningens hjemmeside.

  

Tidsplan:

16.30 – 18.30 (19.00) Generalforsamling

19.00 – 21.00                 Spisning

21.00 – 01.00                 Fest med musik fra eget anlæg og dans

Spisning og fest er kun for medlemmer der har deltaget i generalforsamlingen.

Igen i år vil der blive en lille 'efterfest' hvortil tilmelding bliver nødvendig, da der her er et begrænset antal pladser. Vi vil også gerne vide, hvor mange der kun deltager i generalforsamlingen af hensyn til bordopstilling mv. - men det er ikke påkrævet for at deltage i selve generalforsamlingen.

 

Der vil være kaffe/the og småkager og gratis drikkelse fra baren under generalforsamlingen, ligeledes vil der være gratis drikkelse under spisningen, herefter har vi egen bar til rimelige priser.

 

 

Tilmelding: (Tilmeld kun ét af stederne)

NB: De billetter du får sendt på email, behøver du ikke udskrive, vi bruger dem ikke.

Kun generalforsamling.

Det er gratis at deltage i generalforsamlingen, vi ser dog gerne tilmelding af hensyn til bordopstilling.

  (tilmelding her) U D E  N  SPISNING (kun generalforsamling)

 

Ønsker du også at deltage i spisningen og den efterfølgende fest er prisen 75 kr

 (tilmelding her)  M E D SPISNING + fest Der er plads til 80 personer til spisning og fest.

 

Tilmelding til spisning + fest senest d. 17. februar 

 Festen er kun for medlemmer der har deltaget i generalforsamlingen, det er ikke muligt at komme kun til festen.

På hjertelig gensyn

Bestyrelsen i SRC Odense

 Ole Knudsen olek@dsa-net.dk