Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

4. februar 2017 kl 16.00 ...

 Selskabslokalerne, Havnegade 4, 5000 Odense C

 

Så er det igen tid til den årlige generalforsamling, så det er nu du skal begynde at overveje hvem du ser sidde i bestyrelsen næste år Smil

 

Dagsorden

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Forelæggelse af regnskab for godkendelse
  5. Fastlæggelse af kontingent - forslag uændret kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag  
  7. Valg af bestyrelse jvf. § 7 stk.1 (Hele bestyrelsen er på valg -)

            Susanne Strunk - ønsker ikke genvalg

            Helle Frøslev - ønsker ikke genvalg

            Anette Søholm Andersen - ønsker ikke genvalg

            Randi-Mona Skriver - ønsker ikke genvalg

            Erling Lund Jensen - ønsker ikke genvalg

      8. Valg af op til 8 suppleanter

      9. Valg af revisor og revisor-suppleanter

     10. Eventuelt

 

Der kræves medlems/medlemsnummer for at deltage i generalforsamlingen, dvs at du har medlemsskab for minimum 6 mdr

Medlemmer af foreningen kan rekvirere en kopi af det reviderede regnskab 2 uger før generalforsamlingen hos foreningens kasserer Søren mail

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal formuleres skriftligt, og være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen. Bestyrelsen offentliggør indkomne forslag på foreningens hjemmeside.

  

Tidsplan:

16.00 – 18.30 (19.00) Generalforsamling

19.00 – 21.00                 Spisning

21.00 – 01.00                 Fest med musik fra eget anlæg og dans

Spisning og fest er kun for medlemmer der har deltaget i HELE generalforsamlingen.

Igen i år vil der blive en lille 'efterfest' hvortil tilmelding bliver nødvendig, da der her er et begrænset antal pladser. Vi vil også gerne vide, hvor mange der kun deltager i generalforsamlingen af hensyn til bordopstilling mv. - men det er ikke påkrævet for at deltage i selve generalforsamlingen.

 

Der vil være kaffe/the og småkager og gratis drikkelse fra baren under generalforsamlingen, ligeledes vil der være gratis drikkelse under spisningen, herefter har vi egen bar til rimelige priser.

 

 

Tilmelding: (Tilmeld kun ét af stederne)

NB: De billetter du får sendt på email, behøver du ikke udskrive, vi bruger dem ikke.

Kun generalforsamling.

Det er gratis at deltage i generalforsamlingen, vi ser dog gerne tilmelding

  (tilmelding her) U D E  N  SPISNING (kun generalforsamling)

 

Ønsker du også at deltage i spisningen og den efterfølgende fest er prisen 75 kr

 (tilmelding her)  M E D SPISNING + fest Der er plads til 90 personer til spisning og fest.

 

Tilmelding til spisning + fest senest d. 26. januar 

Festen er kun for medlemmer der har deltaget i generalforsamlingen, det er ikke muligt kun at komme til festen.

På hjertelig gensyn

Bestyrelsen i SRC Odense

Susanne Strunk s.strunk@hotmail.com