Ekstraordinær generalforsamling / medlemsmøde

GrineEKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSMØDE

FREDAG D. 10. JUNI 2016

I Ravnebjerg forsamlingshus kl 18.30

Ravnebjerggyden 95, 5491 Blommenslyst

Vi mødes i forsamlingshuset og starter med den ekstraordinære generalforsamling, her skal bare stemmes om de to vedtægtsændringer som vi vedtog på den ordinære generalforsamling. De skal vedtages 2 gange, før de kan ændres i vedtægterne. Det vi stemte om - og vedtog, var:

Ny §7.stk. 7. " I tilfælde af vakance i bestyrelsen kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling."

Ny §7.stk. 8. " Såfremt der i bestyrelsen ikke kan findes en kvalificeret kasserer, bemyndiges bestyrelsen til at finde en person uden for bestyrelsen/foreningen, til at varetage den daglige bogføring/regnskab, dog skal der være en politisk økonomiansvarlig i bestyrelsen. Den person der vælges til at varetage kasserer funktionen skal have adgang til generalforsamlingen, dog uden stemmeret hvis personen ikke er medlem af foreningen."

 

Herefter holder vi vores medlemsmøde hvor foreningen giver lidt at spise og drikke mens vi hygger os.

Vi kunne tænke os lidt debat og vil meget gerne høre hvad vores medlemmer tænker om foreningen. Hvad er godt ? Hvad er skidt ? Hvad skal vi arbejde på ? Hvordan får vi fat i nogle yngre medlemmer ? Skal vi have en nytårsaften ?

Eventuelt osv

Vi glæder os til at se Jer :-)

OBS !!! MEDLEMSMØDET ER GRATIS, MEN KRÆVER TILMELDING ! ! !

DU KAN GODT KOMME TIL GF UDEN TILMELDING, MEN KAN SÅ IKKE BLIVE EFTERFØLGENDE

Der bliver kontrolleret i døren og kun tilmeldte medlemmer kommer ind.

Tilmelding her senest 3. juni

Mange hilsner bestyrelsen