Covid-vandring fra Banjos

Covid-vandring
Dato: mandag den 9. november
Tid: Kl. 15 - 16
Start- og slutsted: Parkeringspladsen Banjos Grill, Kochsgade
Aktivitet: En times rask gang uden pauser og med hyggelig snak. Turen vil gå gennem en mindre skov, på fortov i bymæssig bebyggelse og ad grussti mellem marker
Turlængde: ca. 5 km
Påklædning og fodtøj: Efter vejret
Deltagerantal: Max. 10
Lokal guide: Mette Mule
Tilmelding: Pr. sms til Mette Mule, 20 32 65 21, senest kl. 13 mandag
 
Tanken er at vi får motion og socialt samvær samtidig med at vi overholder myndighedernes retningslinjer.
Tidspunktet er valgt så vi kan gå i dagslys.
Nogle vil pga det relativt tidlige tidspunkt og job ikke kunne deltage.
Til gengæld vil de, der er hjemsendt, arbejder hjemmefra eller som er uden job, kunne være med.
Med venlig hilsen Mette Mule
P.S. Mon andre i SRC har lyst til at lægge en tur op?