Pipstornskoven

 

Pipstorn Skov

Turen er på ca. 7 kilometer.

Mødested:
Vi mødes søndag d. 18. februar kl. 10.00 ved Letbanen stationen “Parkering Odense Syd” tæt på Nyt OUH.

Der er adgang med letbanen eller i bil via Munkebjergvej og motorvejen. Man skal dreje ind ad Søndre Hospitalsvej, 5220 Odense SØ. Vi samles ved/omkring huset der har venteværelse.

Vi forventer at være ved Pipstorn Skov (P-pladsen ved Bymarksvej 14, 5600 Fåborg) ca. kl. 10.45

https://www.google.com/maps/place/Bymarksvej+14,+5600+Faaborg/@55.0801916,10.2949205,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x464d2a953b3d647b:0xb6aa824b84f1ee35!8m2!3d55.0801916!4d10.2974954!16s%2Fg%2F11c2052ng_?entry=ttu


Fra ovenstående parkeringsplads går vi først mod syd, hvor vi runder stranden i mellem Bøgebjerglun og Holstensprøve, her har vi har udsigt til Dyreborg, Bjørnø og Avernakø. Efter den lille strandtur vender vi os igen mod Pipstorn Skov hvor vi går resten af turen.

Pipstorn Skov ligger 3 km øst for Faaborg tæt på landsbyen Katterød. Skoven dækker en stejl skråning ned mod kysten og ligger midt i et dødislandskab på den sydligste rand af 'De Fynsk Alper'.

Der er gravhøje fra yngre stenalder, rundhøje fra ældre bronzealder, samt gravhøje fra førromersk jernalder i den 0,65 km2 store skov. I alt er der 42 fredede fortidsminder i skoven. I det omkringliggende område har der eksisteret mange flere, der er væk i dag. Gravene er ikke opdelt efter aldre. Dette tyder på, at de forhistoriske mennesker har forholdt sig til den historie, som de ældre gravhøje fortalte.


Påklædning:
Turen er på god skovvej og strandeng, påklædning efter vejret.


Medbring:
Der skal medbringes kaffe/the til eget forbrug (evt. også en lille madpakke), samt penge til samkørsel.

Vi holder pause ved en shelter hytte med bænke. Der er ikke adgang til toiletter.


Tilmelding:
Pr. mail til: naturklub@gmail.com
husk navn, medl. nummer og mobilnummer
- om du kører og har plads til medpassagerer (hvor mange?)
- om du gerne vil have samkørsel

Tilmelding senest dagen før kl. 20.00


Afbud på dagen til

Erling 20 68 19 33

Arne 40 76 93 10

– der kan også sendes sms.

 

Vel mødt
naturgruppen februar 2024

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du er velkommen til at kontakte naturgruppen hvis du vil være med i planlægningen af denne tur.