Hesbjergskoven

Hesbjerg Skov

lørdag d. 14. oktober

Vandretur rundt i Hesbjerg Skov – 8 km.

 


 

Vi tager denne lørdag til Hesbjerg Skov vest for Odense og ikke langt fra Vissenbjerg og Tommerup. 


Vi starter ikke langt fra Hesbjerg Slot og går en spændende tur i varieret terræn, der til tider også kan være udfordrende. Nogle steder går vi ad brede stier og  veje, men  andre steder er der trampestier eller spor med en del højt græs, der kan være vådt og lidt mere besværligt at gå i. Vi har dog skåret et par hjørner af turen, hvor den ellers ville have været temmelig ufremkommelig, så vi tænker at de fleste kan være med.

 

Slottet var i mange år ejet af teologen Jørgen Laursen Vig, der døde i 2005. Hans vision  var at omdanne det faldefærdige slot til et kloster tilknyttet den russisk-ortodokse kirke. Det lykkedes at rekruttere nonner fra Rusland, men efter hans død, hvor slottet blev overdraget til en fond, har der været en bitter strid mellem fonden og en af nonnerne, der nu helt har forladt Hesbjerg og i stedet har slået sig ned på Baagø.   

 

Turen starter kl. 10.30 ved parkeringspladsen på Hesbjergvej 10, 5491 Vissenbjerg. Vi lægger ud med at tage et godt ryk og kommer helt tæt forbi slottet og forbi Smedebjerg. Vi holder en kaffepause på den første del, men venter med frokosten til vi kommer til en åben plads, hvor der for nylig er blevet opført en bålhytte og et muldtoilet. Til sidst på ruten holder vi endnu en kaffepause.

 

Mødested

  • Vi mødes kl. 10.00 ved Letbanestationen “Højstrup”, der ligger ved krydset mellem Rismarksvej og Højstrupvej i Bolbro. Der er adgang i bil og med letbanen og der er en aflåst cykelparkering, læs mere om dette på letbanens hjemmeside.


  •  Det er også muligt at mødes ved startstedet på Hesbjergvej kl. 10.30. 

Turens ”vandre- forhold”

·    Vi går på veje, stier og nogle steder i højt græs. Der kan være vådt og sumpet, så det kan være en god idé at tage solidt fodtøj på.

 

Samkørsel

·    Vi opfordrer til samkørsel fra Odense. Husk penge til dette (passagererne deles om udgiften ud og hjem; taksten er 1,50 kr. pr. kørt km. )

 

Tilmelding

·        Pr. mail til:  naturklub@gmail.com

o   med navn, medl. nummer og  mobilnummer

o   om du kan køre og har plads til passagerer ( antal)

o   om du gerne vil køre med andre

o   om du kommer direkte til startstedet i Hesbjerg


 

 

Senest tilmelding

·        Fredag d. 13. oktober kl. 20.00, pr. mail

 

Senest afmelding

·        Lørdag d. 14. oktober kl. 09.00, samme dag som turen afvikles.

 

Medbring

·        frokost, drikkevarer, evt. kaffe/the/kage samt siddeunderlag.


 

Med venlig hilsen

SRC Naturgruppe

 

Arne mobil, 4076 9310

Bente mobil, 2423 0859