Generalforsamling

Generalforsamling 2022

Lørdag 26. februar 2022 kl.  13.00 – 16.00.

Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, 5200 Odense V, lokale K.Da det ikke i øjeblikket er muligt at leje et lokale, hvor der kan holdes en fest efter generalforsamlingen, bliver generalforsamlingen lidt anderledes i år. 

 

Men det skal nok blive et godt arrangement, hvor vi som det fremgår af programmet, starter med at spise sammen. 

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, så vi håber at se mange medlemmer.

 

Vi er naturligvis nødt til at tage forbehold for gældende Corona restriktioner.
Program:

13.00 – 14.00 Smørrebrød m øl/vand/vin.

14.00 - 14.15 Oprydning/pause.

14.15 – 16.00 Generalforsamling

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent 
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse jf. § 7, stk. 1 er hele bestyrelsen på valg
  8. Valg af op til 8 suppleanter 
  9. Valg af revisor og revisor suppleant
  10. Eventuelt 

Der kræves medlemskab for at deltage i generalforsamlingen.

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen på best@singlerockodense.dk senest d. 12. februar 2022.

Regnskab kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen på best@singlerockodense.dk fra d. 12. februar 2022. 

Der vil være kaffe/the/småkager og gratis drikkelse fra baren under generalforsamlingen. 

 

Tilmelding:

Af hensyn til forplejningen beder vi om tilmelding senest d. 18. februar 2022:

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/el4eaipagf

 

Det er gratis at deltage i generalforsamlingen og den forudgående spisning.

 

Mvh

Bestyrelsen, SRC