Christiansminde

Søndag den 10 december skal vi på vandretur i  skovene omkring Christiansminde, Svendborg.

Det er en tur på knap 8 km. Vi parkerer ved Skårupøre Strandvej 3, 5700 Svendborg, Efterskolen ved Christiansminde og går derfra ind i skoven gennem et varieret terræn.

Vi går på småstier, brede veje, og et stykke tid, på den nedlagte Svendborg/Nyborgbane. Vi går i gammel løvskov, primært gammel bøgeskov.

Turen er visse steder en smule kuperet, men det er meget kortvarigt, en vandrestav kan være hjælpsom. Forvent at skovbunden visse steder vil være våd og mudret afhængig af de kommende dages vejr, så sørg for passende fodtøj.

Undervejs finder vi nogle træstammer at sidde på, for at holde pause. Så husk siddeunderlag, madpakke, drikkevarer, kaffe og lidt til kaffen.

Turen afsluttes med et lille historisk indblik i en epoke i Svendborgs historie. Vi går rundt om tre markante villaer bygget af familien Weber som i 1866 flyttede fra København til Svendborg og fik stor indflydelse på Svendborgs industrielle udvikling. Se evt.  www.svendborghistorie.dk/historier/personalhistorier/409-weberfamilien-og-svendborg

Mødested: 1

  1. 10:00 Letbanen stationen “Parkering Odense Syd” tæt på Nyt OUH. Der er adgang med

letbanen/ cykel eller i bil via Munkebjergvej og motorvejen. Man skal dreje ind ad Søndre

Hospitalsvej, 5220 Odense SØ. Vi samles ved/omkring huset der har venteværelse.

Mødested: 2

Kl. 10:15 på parkeringspladsen ved Lidl Bygmestervej 1, 5750 Ringe

Startsted:

Kl. 10:30 startsted og parkering er ved den runde p-plads, Svendborg Efterskole,

Skårupøre Strandvej 3, 5700 Svendborg.

Medbring:

madpakke og drikkelse evt. kaffe/the/kage til pausen. penge til og samkørsel. Husk Siddeunderlag

(evt. en plastpose) til pausen det kan være vådt.

Tilmelding:

Pr. mail til: naturklub@gmail.com

husk navn, medlemsnummer og mobilnummer

- Om du kører og har plads til medpassagerer ( hvor mange?)

- Om du gerne vil have samkørsel

- Om du kører direkte til startstedet

Tilmelding senest lørdag d. 9/12, kl. 20.00

Afbud på dagen eller spørgsmål til Erling 20 68 19 33, Bente 24 23 08 59, Vi foretrækker sms.

Vel mødt

naturgruppen v/ Erling og Bente

 

 

Naturgruppen planlægger en tur til Christiansminde ved Svendborg, mere om turen kommer senere..

 

Du er velkommen til at kontakte naturgruppen hvis du vil være med i planlægningen af denne tur.