Vissenbjerg Bakker

 

Naturgruppen inviterer på natur-tur ved Vissenbjerg lørdag d. 23 september kl 10.00

 

Bakkerne ved Vissenbjerg er del af et stort kuperet landskab, der strækker sig fra Rugård i nord til Glamsbjerg i syd, Ørsbjerg i vest til Ravnebjerg i øst. Det fredede område ved Vissenbjerg byder på mange udsigter og et dramatisk landskab. Afgrunden blev fredet i 1949, og et større område blev fredet i 1979. Området er udpeget som national geologisk interesseområde. Skoven i vissenbjergbakkerne som i 2010 blev udlagt til naturskov er nu klædt i efterårets farver.


Turen er på ca. 5-8 km og forsøges tilpasset efter vejret på dagen.


Mødested:
Vi mødes søndag d. 16. april kl. 10.00 ved Letbanen stationen “Parkering Odense Syd” tæt på Nyt OUH. Der er adgang med letbanen eller i bil via Munkebjergvej og motorvejen. Man skal dreje ind ad Søndre Hospitalsvej, 5220 Odense SØ. Vi samles ved/omkring huset der har venteværelse.

Vi forventer at være i Vissenbjerg (P-pladsen ved Terrariet i Vissenbjerg) ca. kl. 10.30
(her mødes vi uden for Koelbjergmandens museum)


Påklædning:
Da bakkerne mest består af ler, og nogle af stierne er ’trampestier’ kan de være våde, mudrede/lerede og temmelig glatte nogle steder. Så tag gerne støvler på, man kan stå fast i (helst vandtætte) og endvidere påklædning efter vejret.


Medbring:
Der skal medbringes kaffe/the til eget forbrug (evt. også en lille madpakke), samt penge til og samkørsel. Angiv ved tilmelding om du kan lægge bil til eller har behov for kørsel med andre. Husk Siddeunderlag (evt. en plastpose) til kaffepausen.


Tilmelding:
Pr. mail til: naturklub@gmail.com
husk navn, medl. nummer og  mobilnummer
- om du kører og har plads til medpassagerer ( hvor mange?)
- om du gerne vil have samkørsel

Tilmelding senest dagen før kl. 20.00


Afbud på dagen til Erling mobil 20681933 Ole S på mobil 6073 6348 – der kan også sendes sms.

 

Vel mødt
naturgruppen