Helnæs

 

Skov og strand - lørdag d. 20. april

Vandretur på Helnæs – 12 km.

 

Vi starter turen på østsiden af Helnæs ikke langt fra campingpladsen kl. 11.00. Der er en parkeringsplads helt nede ved vandet. Adressen er Strandbakken 31, 5631 Ebberup. Der er toilet ved startstedet.

 Vi går først mod nord langs stranden på kanten af Storskoven, indtil vi når Helnæs Mølle. Her ligger 3 fine sheltere, hvor vi spiser vores medbragte frokost. Stranden er meget flad, men der er en høj skrænt ind mod skoven og flere steder hænger træerne ud over standen.

 Efter at have forladt møllen går vi over vejen og ind på lidt mindre stier der krydser tværs over Helnæs og ender i stierne rundt på Helnæs Made, der er et lavtliggende område, der tidligere har været afvandet, men nu er lagt tilbage til sin tidligere form. Vi kommer til at gå langs vandet på vestkysten også og tager til sidst grusvejen tilbage til landvejen tæt ved Helnæs Kirke. Der holder vi en kaffepause.

 Til sidst går vi ad vejen gennem byen og drejer på et tidspunkt ind i Storskoven og går det sidste stykke langs stranden, hvor vi også startede.

 Hvis der er stemning for det, kan vi efter turen køre til enten Helnæs fyr eller gå op på bakkerne i den nordlige del af Helnæs og nyde udsigten.

 Mødested

Vi mødes kl. 10.00 ved Letbane-stationen “Parkering Odense Syd” tæt på Nyt OUH. Der er adgang med letbanen eller i bil via Munkebjergvej og motorvejen. Man skal dreje ind ad Søndre Hospitalsvej, 5220 Odense SØ. Vi samles ved letbanestationens venterum.

 Vi laver på denne tur et alternativt mødested ved Lidl i Ringe, Bygmestervej 1, 5750 Ringe. Det er lige vest for motorvejsafkørslen Ringe C. Mødetid her er kl. 10.15.

 

Turens ”vandre- forhold”

 •   Vi går på vej, på strand, i skov og på steder, hvor der kan være noget sumpet.
 •   Så, det er en god idé at tage fodtøj på efter disse forhold.

 Samkørsel

 •   Husk penge til samkørsel. Passagererne i hver bil deler udgiften ud og hjem, som er 1,50 kr. pr. kørt km.

 Tilmelding

 •       Pr. mail til:  naturklub@gmail.com
 • angiv navn, medl. nummer og mobilnummer
 • oplys om du kommer til Odense, Ringe eller direkte til Helnæs
 • oplys om du vil køre og har plads til medpassagerer (hvor mange?)
 • oplys om du gerne vil have kørelejlighed med andre

 Senest tilmelding

 •       Fredag d. 19. april kl. 20.

 Senest afmelding

 •       Lørdag d. 20. april. 9, samme dag som turen afvikles.

 Medbring

 •       frokost, drikkevarer, evt. kaffe/the/kage samt siddeunderlag.

 

Med venlig hilsen

SRC Naturgruppe

Arne mobil, 40 76 93 10

Erling mobil, 20 68 19 33

 

 

 

 

 

Du er velkommen til at kontakte en af turlederne i NATURGRUPPEN, hvis du har interesse i at være med til at lave en tur.