Tarup-Davinde kl 11.00

 Tarup-Davinde

Lørdag d. 20. januar 2024 kl. 11.00 Grusgravene i Tarup-Davinde sydøst for Odense er et helt særligt naturområde, der er opstået i takt med at områdets store grusgrave er blevet overtaget af et kommunalt selskab efter at de er gravet tomme for grus og sten.

Det areal, som selskabet Tarup-Davinde I/S ejer, er udlagt som naturområde, med mange stier og og store vådområder og søer.

 

Vi vil på turen gå ved søerne i den nordlige del af området langs med Ørbækvej ikke langt øst for Birkum by. En af søerne - Davinde Sø har været udgravet i mange år efterhånden og er nok mest kendt som badesø, hvor det klare og rene vand er en fornøjelse at bade i, hvis man da er til den slags. Nok bedst om sommeren.

 

Vi starter fra parkeringspladsen (P Udlodgyden) ved Davinde Sø,  Du finder den på Udlodgyden ca. 25 meter fra Ørbækvej. Herfra går vi over vejen, og går ad en sti langs Davinde Sø og hen til den tunnel der under Ørbækvej fører over til Langager Sø.

 

Vi holder en spise-/kaffepause undervejs ved/i det nye madpakkehus “Det fælles mødested”. Er der plads går vi indendørs. 

 

Efter pausen går vi rundt om Birkum Sø eller Langager Sø og tilbage til Davinde Sø. Turen er på ca 4-5 km.

 

Turen kan ændres lidt hvis vejret driller.

 

Påklædning:

Stierne kan være glatte, våde og mudrede og det kan også være  blæsende, når man vandrer langs søer, så det er anbefalelsesværdigt at tage vandtæt fodtøj på og påklædning efter vejret. 

 

Medbring:

Der skal medbringes frokost/drikkevarer, kaffe/the og måske lidt kage samt penge til samkørsel. Husk også siddeunderlag til pausen. 

 

Mødested: 1

  1. 11:00 Letbanen stationen “Parkering Odense Syd” tæt på Nyt OUH. Der er adgang med

letbanen/ cykel eller i bil via Munkebjergvej og motorvejen. Man skal dreje ind ad Søndre Hospitalsvej, 5220 Odense SØ. Vi samles ved/omkring huset der har venteværelse.

Mødested: 2

Kl. 11:15 på parkeringspladsen ‘Udlodgyden’ på Udlodgyden ca. 25 meter fra Ørbækvej.

 

Medbring:

madpakke og drikkelse evt. kaffe/the/kage til pausen. penge til og samkørsel. Husk Siddeunderlag

 

Tilmelding:

Pr. mail til: naturklub@gmail.com

husk navn, medlemsnummer og mobilnummer

- Om du kører og har plads til medpassagerer ( hvor mange?)

- Om du gerne vil have samkørsel

- Om du kører direkte til startstedet

Tilmelding senest fredag d. 19/01, kl. 20.00

Afbud på dagen eller spørgsmål til Karin 2637 4649, Ole 6073 6348, Vi foretrækker sms.

Vel mødt

naturgruppen v/ Karin og Ole