Nørresø ved Korinth

Nørresø ved Brahetrolleborg

Søndag d. 19 november

Rundtur på ca. 5 - 6 km

Mødetid for fælleskørsel Odense kl. 11.00 

Mødetid ved parkering, Nørresø, Brændegårdsvej , kl. 11,40 

 

 

Vi mødes alle på parkeringspladsen, vandrestien starter herfra. God varieret skov med udsigt til søen. Vi passerer også nogle kæmpe bøge- og egetræer, samt mose med ask og el. Fint pausested halvvejs med bordbænke sæt. Vi så mange andefugle og svaner på søen samt rådyr og fasaner i skoven, da vi gik prøveturen. Området ved Nørresø og Brændegårdssøen er levested for flere arter af rovfugle.

 

Mødested: 

kl.11.00 Letbanen stationen “Parkering Odense Syd” tæt på Nyt OUH. Der er adgang med letbanen/ cykel eller i bil via Munkebjergvej og motorvejen. Man skal dreje ind ad Søndre Hospitalsvej, 5220 Odense SØ. Vi samles ved/omkring huset der har venteværelse.

Kl. 11,40: Startstedet parkering ved Nørresø, Brændgårsdvej, Brahetrolleborg ,5600 Fåborg


Medbring:
Egen madpakke og drikkelse til pausen. penge til samkørsel. Husk Siddeunderlag (evt. en plastpose) til pausen. Det kan være vådt på bænkene.


Tilmelding:
Pr. mail til: naturklub@gmail.com
husk navn, medlemsnummer og mobilnummer
- Om du kører og har plads til medpassagerer ( hvor mange?)
- Om du gerne vil have samkørsel

- Om du kører direkte til startstedet

Tilmelding senest lørdag d. 18/11, kl. 20.00


Afbud på dagen eller spørgsmål til Karin 26374649 eller Ole S på mobil 6073 6348 , Vi foretrækker sms.

 

Vel mødt
naturgruppen v/ karin og Ole